Συνεργάτες

Ιορδάνης Χαλκούσης

Della Pelineo
Εκτροφή και εκπαίδευση Πόιντερ
Τηλ. +30 6974 992 992

Στεφάς Αντώνιος

Θετικός Εκπαιδευτής / Ψυχολόγος Σκύλων
www.positive-training.gr
Τηλ. +30 6945 33 45 10

Μπικάκης Εμμανουήλ

Von Chanialand
http://chanialand.gr/
Χωραφάκια Ακρωτηρίου Χανιά 73100
Τηλ. +30 6974032516